Seniorklubber kan skabe nye fællesskaber blandt mænd

Ensomhed er udbredt blandt mænd - og især ældre mænd. Dette viser flere undersøgelser desværre, og det peger på, at der er nogle sociale udfordringer som skal varetages i samfundet.

Årsagerne hertil er mange og dermed ude af denne artikels rammesætning. Hvad der kan være løsningen på problemet har derimod været en del af debatten i mange år, og vi vil her komme ind på nogle løsningsforslag.

Nye menneskelige møder gennem seniorklubber

Når det gælder den ældre generation, er der i højere og højere grad en gruppe, som har et bedre fysisk helbred end blot for nogle generationer siden. Denne gruppe kaldes generelt for aktive seniorer. Dette skyldes, at der pga. folkesundheden er kommet så stor en gruppe af raske ældre, at de næsten udgør en ny gruppe i samfundet.

Desværre er der en stor del af denne gruppe, som lider af ensomhed og derfor sjældent forlader deres egne hjem. For selvom der på internettet er mange sider med fokus på aktive seniorer , er der et mangel på lokale initiativer.

Heldigvis ses det, at flere og flere kommuner investerer i eksempelvis seniorklubber. De er typisk drevet af frivillige og mange gange selv af andre aktive seniorer. Dette skaber et særligt miljø, hvor sociale interaktioner kommer i højsædet. I det uformelle miljø arrangeres en lang række begivenheder som eksempelvis bingo, musik, træning, gåture eller foredrag. Meget peger på, at hvis kommunen vælger at investere i seniorhuse, så vil de ældre borgere kunne bindes sammen på nye måder.

Aktivitetscentre til et fortsat godt helbred

At være aktiv kræver at kunne bibeholde sin sundhed. Derfor er folkelig adgang til aktivitetscentre en god idé, da det giver seniorer mulighed for at holde sig raske.

Hvis den ældre generation bliver ensomme og ikke rører sig meget, er der mange potentialer som går til spilde. Mange ældre vil gerne engagere sig i det lokale foreningsliv. Hvis man giver mulighed for træning gennem aktivitetscentre, vil man potentielt se en lang række borgere, som får fornyet energi til at deltage i samfundet på både politisk og kulturelt plan. Det har stor værdi med borgere der tager del i nærmiljøet, og aktivitetscentre kan være en nøgle til, at flere seniorer vil få det overskud. Det kommer både den enkelte til gavn på individuelt plan, men også hele samfundet til gavn på et strukturelt plan.